Талант бути Особистістю

DSC_0005Із першої хвилини знайомства з цією людиною відчуваєш до неї довіру та симпатію. Найчастіше доводилося зустрічатися з директором Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету на засіданнях виконкому міської ради, у складі якого він перебуває вже не один рік.

Депутат чотирьох скликань міської та районної рад при завжди відстоює заклад, який очолює.

Саме через почуття відповідальності й талант організатора, притаманні керівнику, йому довіряли найвідповідальніші ділянки роботи.

Закінчивши Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького   у віці 23 роки, вже через два роки юнак став директором Семенівської середньої школи Обухівського району на Київщині. Волею долі потрапив на Сарненщину, де у 1987-1991 рр. очолив новостворену Сарненську середню школу №2.

На теренах Поліського краю, в широких освітянських колах Петро Горкуненко зарекомендував себе компетентним, мудрим, щирим і доброзичливим керівником, який користується беззаперечним авторитетом і повагою, одно слово, справжнім професіоналом. Непрості сходинки трудового шляху від організатора позакласної роботи, учителя історії, інспектора відділу освіти, директора школи до директора одного з наймолодших вищих навчальних педагогічних закладів в Україні є дорогою багатого досвіду та визнання.

Стиль роботи Петра Петровича – почерк творчої людини. Він глибоко розуміє нові завдання сучасної освіти, новітні підходи до викладання навчальних дисциплін. Це неординарна особистість, якій властиві дух пошуку, щира закоханість у свою справу.

Успішне здійснення навчально-виховного процесу в  коледжі залежить, насамперед, від якості керівництва  педколективом. Петро Горкуненко не тільки талановитий організатор, але й взірець для своїх  колег-викладачів. Ефективний менеджер і досвідчений педагог має чимало державних нагород України. Серед них  нагрудний знак Міністерства освіти України «Відмінник освіти України», Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України, Рівненської обласної ради, управління освіти і науки Рівненської ОДА, Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України.

Петро Горкуненко – член Вченої ради та ректорату РДГУ, редколегії видання «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку», експертної ради з педагогічної освіти, Акредитаційної комісії України. Також неодноразово виступав офіційним опонентом на захисті дисертацій спеціалізованої вченої ради Інституту педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

У 2007 успішно захистив кандидатську дисертацію з теми: «Підготовка студентів педагогічного коледжу до науково-дослідної роботи», уклав навчально-методичні посібники «Основи науково-педагогічних досліджень», «Формування у студентів педагогічного коледжу науково-дослідницьких умінь», «Вступ до спеціальності «Фізичне виховання» та інші. Окрім того, розробив навчальну програму спецкурсу «Основи науково-педагогічних досліджень» (для педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації).

Петро Горкуненко – ініціатор проведення міжвузівських студентських науково-теоретичних конференцій. Його статті друкують у збірниках наукових праць РДГУ, Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, республіканських фахових виданнях. Успішна робота з керівництва коледжем забезпечується повсякденною підтримкою кожного творчого починання й педагогічних шукань.

Визначальними якостями його характеру є нетерпимість до проявів зазнайства й самозаспокоєння, відчуття сьогочасного, творчий підхід до проблем коледжу, висока професійна майстерність та глибока компетентність у питаннях педагогічної теорії та практики. І все це з почуттям поваги до колективу, непохитною вірою в його творчі можливості, вмінням захопити своїм прикладом. Успішне керівництво коледжем забезпечується повсякденною підтримкою кожного творчого починання й педагогічних пошуків.

Авторитет директора – загальновизнаний викладачами, студентами та їх батьками. Інтелігентність, ерудиція, високі моральні якості – основні складові особистості Петра Горкуненка. Він не тільки доброзичливий і принциповий керівник, але й навчає педагогів мати свою життєву позицію, спонукає до творчого пошуку. Як результат, 60 відсотків викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію. Творчі та перспективні захищають дисертації. А вимогливість керівника, вміння чітко ставити завдання, вказуючи найоптимальніші шляхи їх вирішення, здатність розуміти колег, студентів, їхні потреби й проблеми завжди відрізняє Петра Петровича від багатьох інших.

Серед душевних рис мудрого керівника з  тридцятилітнім досвідом колеги називають ділову, компетентну позицію, людську доброту та щирість. Кажуть, такий терпеливий оптиміст, експериментатор, безмірно відданий педагогіці здатен сформувати й повести колектив до гарантованого успіху. Сам же Петро Петрович усім, що досягнув у житті, завдячує батькам. Вони обдарували його унікальними здібностями – прагненням до знань, умінням спілкуватися з людьми, готовністю взяти на себе відповідальність. А впевненість в успіху, натхнення й силу чоловік черпає у власній родині. Доля подарувала йому розумну, талановиту, доброзичливу, надзвичайно привабливу дружину, лагідних доньок та креативних онуків.

Чудове поєднання в собі якостей талановитого педагога-практика та керівника-новатора дозволили об’єднати навколо себе творчу команду. Петро Горкуненко володіє великим талантом – бути Особистістю.

DSC_0005

Імідж Сарненського педколеджу

Особиста позиція та авторитет директора Сарненського педколеджу Петра Горкуненка є визначальними у формуванні іміджу закладу. Педагоги називають здобутки лише впродовж останніх шести років. Так, у 2010 за результатами третьої Загальнонаціональної громадської акції «Флагмани освіти і науки України» заклад назвали одним із провідних педагогічних колективів України. У 2011 коледж – дипломант Всеукраїнського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України». У 2013 – двічі дипломант – проекту «Літопис освіти і науки України» та п’ятої Національної виставки «Інноватика в сучасній освіті». У 2014 Сарненський педколедж здобув звання лауреата другого ступеня в номінації «Інновації в освітній діяльності вищого навчального закладу з забезпечення якості освіти» на шостому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті». І минулоріч за підсумками шостої Міжнародної виставки-презентації «Сучасні заклади освіти 2015» отримав срібну медаль у номінації «Навчальний заклад як соціокультурний осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей та студентської молоді», а також диплом за творчу працю з підвищення якості національної освіти. Петра Горкуненка за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес та вагомий внесок у розвиток національної освіти, плідну організаторську діяльність відзначено Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук та компанії «Виставковий світ». До речі, у 2012 за плодотворну роботу у справі навчання й виховання студентської молоді, творчий труд на освітянській ниві директор отримав диплом Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації. Національні лідери України». Збори трудового колективу коледжу рекомендували представити його кандидатуру до присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України».  DSC_0125 (1)

Коледж з 2008 року працює за програмою Корпусу Миру США. Розроблений молодіжний проект «Молоді лідери за здоровий спосіб життя» виборов американський грант – фінансову підтримку на реалізацію проекту. Використання можливостей волонтерського руху Корпусу Миру сприяють зближенню культур, розширенню інформаційного простору та формуванню світогляду молодого покоління, здатного досягати визначеної мети у різних соціокультурних ситуаціях.

З гордістю розповідають викладачі Сарненського педколеджу про реалізовані загальноколеджні проекти. Серед них до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка «З Шевченком у серці», «Мій рідний край – моє Полісся. У 2015-2016 навчальному році започаткуванли новий – «З педагогічним покликом у серці», присвячений 25-річчю навчального закладу. Як і всі попередні, він об’єднає зусилля педагогічного і студентського колективів для виконання й досягнення пріоритетних цілей діяльності. А саме, формування нового образу ВНЗ не тільки як освітнього й наукового, а й духовного, соціально-культурного центру з високим рівнем професіоналізму викладачів, духовної атмосфери, спроможності інтегрувати освітні та виховні аспекти, що формують особистість нового типу, привабливу для студентів.

Постійний моніторинг ринку праці дає можливість ефективно проектувати освітнє середовище закладу, адаптоване до освітянських потреб. У навчальному закладі відкрили цілу низку нових спеціальностей.

Окрім того, створили сучасну матеріально-технічну базу. Єдина загальноколеджна інформаційна мережа об’єднує всі комп’ютерні одиниці та окремо виділені локальні мережі комп’ютерних кабінетів в єдину систему з можливістю адміністрування та моніторингу. В системі працює чат, проводять антивірусний контроль. Є можливість обміну файлами, підключення до Інтернету, Wi-Fi зона. І наставники, й вихованці використовують численні технічні засоби навчання (мультимедійні проектори, веб-камери, принтери, сканери тощо). Для ефективного застосування на аудиторних заняттях інформаційних технологій 90 відсотків навчальних кабінетів обладнані широкоформатними плазмовими моніторами.

Ініціатива, діловитість, високий професіоналізм дозволили кандидату педагогічних наук, викладачу-методисту Петру Горкуненку вивести коледж у число кращих в Україні. Про успішність закладу свідчить незмінний конкурс при вступі до нього: 3-5 абітурієнтів на місце. Серед студентів –  переможці міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних конкурсів, студентських олімпіад, майстри та кандидати в майстри спорту, переможці спортивних змагань різних рангів, фестивалів художньої самодіяльності. 86 відсотків випускників після закінчення коледжу знаходять роботу, 99 відсотків – продовжують навчання за програмами повної вищої освіти.

DSC_0031 (1)

Заслужений авторитет

«Працю вчителя ні з чим не можна ні порівняти, ні зіставити, – писав Василь Сухомлинський. – Ткач уже через годину бачить плоди своєї праці. Сталевар через кілька годин радіє з гарячого потоку металу – це вершина його мрії. Хлібороб через кілька місяців милується колосками і жменею зерна, вирощеного в полі… А вчителеві треба працювати роки і роки, щоб побачити предмет свого творіння. Буває, минають десятиріччя, і ледве-ледве починає позначатись те, що він замислив. Ні в кого так часто не гостює почуття незадоволення, як в учителя…».

Глибока теоретична підготовка, сумлінність і працьовитість, розвинуте почуття відповідальності допомогли директору Сарненського педколеджу Петру Горкуненку стати майстром своєї справи. У своїй діяльності Петро Петрович керується переконаннями, що побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове європейське співтовариство передбачають орієнтацію на людину, її духовну культуру й визначають основні напрями модернізації навчально-виховного процесу. Він упевнений, що кожне навчальне заняття – це вчительська майстерність. І якщо воно насичене творчою атмосферою, пошуком, то є одним із ланцюжків пізнання розвитку. Заняття, на якому ніби зливаються в єдине ціле праця викладача і студента, у нерозривному єднані співпрацює думка, радіють, у чомусь розчаровуються, сумніваються, але відчувають результати своїх зусиль – істинна творчість. Тут не буває байдужих, світяться захопленням очі студентів.

Петро Петрович вважає, що викладач, який не підходить до праці як дослідник, неминуче потрапляє під владу механічності, рутинності. Без наукового передбачення, вміння закладати в людині сьогодні ті зерна, які зійдуть через десятиріччя, виховання перетворилося б у примітивний нагляд, вихователь – у неграмотну няньку, педагогіка – у знахарство. Тому так активно займається науково-дослідницькою роботою, є активним учасником обласних, республіканських, міжнародних конференцій. Нестандартне бачення проблем, творчий підхід до справи відображені у його виступах, доповідях, методичних посібниках. А наукові статті директора друкують у збірниках наукових праць РДГУ, Національного педагогічного університету ім.Драгоманова, республіканських фахових виданнях.

Педагогічна професія складна й багатогранна, доводиться долати труднощі, які важко, а часто й неможливо, передбачити. Але Петро Горкуненко переконаний: хоча б які завдання ставила перед педагогами сучасність, незмінними залишаються високий професіоналізм, порядність і повага до своїх учнів.

DSC_0212 (1)

Залиште коментар

Станьте першим, хто прокоментує!

Повідомити
avatar

wpDiscuz