Вирішили стати муніципальною нянею?

В Україні почала діяти соціальна програма «Муніципальна няня». Хто вона така ця «няня», хто може бути нею та що входить в її обов’язки, запитали в начальниці Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Валентини ДРИГАНЕЦЬ:

image
Фото Василя СОСЮКА.

– Згідно з затвердженим Кабміном Порядком відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років, муніципальна няня – це будь-яка фізична особа–підприємець, юридична особа, що надає цю послугу (за винятком державних і комунальних закладів дошкільної освіти), з якою укладено відповідну угоду.

– Валентино Володимирівно, як призначають та оплачують послуги «муніципальної няні»?

Відшкодування послуги «муніципальна няня» є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків або опікуну дитини, яку здійснюють згідно з рішенням Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (об’єднаної територіальної громади).

Компенсацію послуги виплачуватимуть її отримувачу в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає няня. З 1 січня 2019 року прожитковий мінімум становитиме 1626 грн, з 1 липня – 1699 грн, а з 1 грудня – 1779 гривень. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років сума компенсації послуги «муніципальна няня» перераховується Управлінням праці без подання заяви отримувачам послуги.

– А чи можуть припинити виплату? Якщо так, то в яких випадках?

– Так, можуть у декількох випадках. Якщо отримувач послуги переїхав в іншу місцевість і виникнення обставин, що унеможливлюють виплату компенсації. Зокрема, розірвання угоди щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років; смерті отримувача послуг, дитини, муніципальної няні; припинення цієї діяльності. Припиняють виплату з місяця, наступного за тим, в якому відбулися зміни. Другий випадок – заява отримувача послуги «муніципальна няня» (з місяця, наступного за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою).

Також у разі, коли отримувач послуги приховав або навмисно подав недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, що вплинули на призначення компенсації, внаслідок чого були надміру виплачені кошти. Тоді припиняють виплату з місяця, в якому виявили порушення.

– Валентино Володимирівно, хто має право на компенсацію цієї послуги і як укласти договір?

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України та уклали угоду (договір) про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги та муніципальною нянею. Ця компенсація не надається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Хочу акцентувати увагу, що укладання договорів регулюється Цивільним кодексом України. Стаття 639 цього документа говорить, що договір може бути укладений у будь-якій письмовій формі. Розроблення та затвердження типової форми договору законодавством на сьогодні не передбачено. Тому документ може мати довільну форму. Головне, щоб у ньому була зазначена детальна інформація про послугу, яку надаватиме муніципальна няня. Зокрема її назву, обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.

Які документи й куди треба подати, щоб отримати компенсацію цієї послуги?

– Упродовж місяця після укладання договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років треба подати в Управління праці та соціального захисту населення за місцем свого проживання низку документів. Насамперед заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня» та заяву про перерахування коштів для компенсації послуги із зазначенням рахунка в установі банку. Також копію угоди (договору) про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги та муніципальною нянею; підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії свідоцтва про народження дитини; сторінок паспорта отримувача компенсації з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації; документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають відмітку в паспорті); рішення райдержадміністрації, виконавчого органу міської, сільської чи селищної ради, об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Органи соціального захисту залишають за собою право перевірити в державних реєстрах інформацію про няню.

– Чи можна подати документи в електронній формі?

– Звісно, перелік документів той самий, і в цьому випадку висилаєте скановані копії договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею; документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства); рішення райдержадміністрації, виконавчого органу міської, сільської чи селищної ради, об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною). Всі інші – в електронному вигляді.

– На який термін призначають компенсацію послуги та в які строки її виплачують?

– На термін здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі (угоді), укладеному між отримувачем послуги та муніципальною нянею. Її виплачують щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги підтверджувальних документів щодо оплати.

Хочу наголосити на обов’язках отримувача компенсації послуги «муніципальна няня». По-перше,  подавати щомісяця до 5 числа письмово, в електронному вигляді або в будь-який інший зручний спосіб в Управління праці та соціального захисту населення підтверджувальні документи щодо оплати. По-друге, впродовж одного робочого дня поінформувати про розірвання договору щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років або інші обставини, що можуть вплинути на надання послуги догляду муніципальною нянею.

У разі неподання в установлений термін підтверджувальних документів виплата компенсації припиняється. Після подання документів щодо оплати муніципальній няні послуги вона поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату.

– Валентино Володимирівно, а можуть відмовити в призначенні компенсації послуги «муніципальна няня» її отримувачу?

– Так, якщо подали пакет документів не в повному обсязі, немає інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань.

– Дякую Вам за інтерв’ю, воно буде корисним тим, хто вирішив стати муніципальною нянею.

Залиште коментар

1 Коментар на "Вирішили стати муніципальною нянею?"

Повідомити
avatar

сортувати:   найновіші | старіші | найпопулярніші
Іван
Гість
Іван
9 місяці 30 дні тому

На якому саме ресурсі завантажувати документи в електронному вигляді?

wpDiscuz